Western Holiday Motel/210 Highway 183 - Alma - Nebraska (NE) - United States of America
Hotel Alma