Marble Slab Creamery/1211 Savoy Plaza Ln - Savoy - Illinois (IL) - United States of America
Restaurant Savoy